Νέα Νέα

22 February 2023
Προφορική ανακοίνωση με θέμα "Ο ρόλος της άμεσης ανίχνευσης της Myxovirus resistance Protein A στη διαφοροδιάγνωση ιογενών και βακτηριακών λοιμώξεων του αναπνευστικού"

Προφορική ανακοίνωση με θέμα "Ο ρόλος της άμεσης ανίχνευσης της Myxovirus resistance Protein A στη διαφοροδιάγνωση ιογενών και βακτηριακών λοιμώξεων του αναπνευστικού"

 

Μία προφορική ανακοίνωση με θέμα "Ο ρόλος της άμεσης ανίχνευσης της Myxovirus resistance Protein A στη διαφοροδιάγνωση ιογενών και βακτηριακών λοιμώξεων του αναπνευστικού" πραγματοποιήθηκε από το Παιδιατρικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων "Γ. Χατζηκώστα" στο 32ο Ετήσιο Συνέδριο: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση του Παιδιάτρου.

 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση "Μελετήθηκαν 16 παιδιά με πυρετό και συμπτώματα λοίμωξης αναπνευστικού, που νοσηλεύτηκαν σε διάστημα 42 ημερών (από 14/12/22 έως 24/01/23), ηλικίας 21 ημερών έως 10.41 ετών (μέση ηλικία 4.41 έτη). Έγινε λήψη λεπτομερούς ιστορικού, κλινική εξέταση, εργαστηριακός έλεγχος λοίμωξης (γενική αίματος και ούρων, Τ.Κ.Ε., CRP, καλλιέργεια αίματος και επιπλέον εξετάσεις κατά περίπτωση) και ταχεία δοκιμασία ποιοτικής ανίχνευσης (rapid test) της MxA και της CRP σε ολικό αίμα με τη μέθοδο της ανοσοχρωματογραφίας".

 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι "Το 62.5% των ασθενών είχαν θετική την MxA και αρνητική την CRP, 25% είχαν θετική και την MxA και την CRP και 12.5% είχαν αρνητική την MxA και θετική την CRP. Το αποτέλεσμα αυτό ερμηνεύεται ως εξής: 87.5% των ασθενών της μελέτης έπασχαν από ιογενή αναπνευστική λοίμωξη και μόνο 12.5% από βακτηριακή λοίμωξη, διαπίστωση που επιβεβαιώθηκε τόσο από τον λοιπό εργαστηριακό έλεγχο που έγινε στη συνέχεια, όσο και από την πορεία της νόσου".

 

Ως συμπέρασμα αναφέρθηκε ότι "Οι λοιμώξεις του αναπνευστικού είναι η κύρια αιτία προσέλευσης των παιδιατρικών ασθενών στο ΤΕΠ, ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες, και η συχνότερη αιτία χορήγησης αντιβιοτικών. Ο έγκαιρος διαχωρισμός των ιογενών από τις βακτηριακές λοιμώξεις δεν είναι πάντα εύκολος. Σε αυτόν μπορεί να συμβάλλει, ήδη από το πρώτο 24ωρο νόσησης, η ταχεία ποιοτική ανίχνευση της MxA. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να αποφευχθεί η μη αναγκαία χορήγηση αντιβιοτικής θεραπείας, να μειωθούν οι διαγνωστικές εξετάσεις, η διάρκεια και το συνολικό κόστος νοσηλείας".